img-work-planning

Asistență tehnică

Asistență tehnică

Consol asigură conformitatea execuției cu proiectul aprobat și cu specificațiile acestuia. Consultanții noștri sunt disponibili pe șantier pentru a asista clientul, constructorul și echipa de proiectare pe tot parcursul execuției. Documentare foto sunt produse cu regularitate pe durata lucrărilor

 • Verificăm fluxul de aprovizionare a materialelor (cantități, calitate, fabricație, emitere de soluții tehnice pentru situații neprevăzute)
 • Controlam în atelier materialele și elementele executate înainte de livrare pe șantier
 • Verificăm calitatii si conformitatii lucrarilor de pe santier cu proiectul DE, de fabricatie si de instalare
 • Întocmim rapoarte tehnice periodice
 • Urmărim conformitatea execuției cu cataloagele producătorilor, sistemelor, cu normative și standarde europene și naționale
 • Verificăm conformitatea materialelor puse în opera cu specificațiile din proiect
 • Participăm la sedințe de comandament în calitate de consultant al clientului
 • Conducem inspecții periodice inaintea fazelor determinante și a recepției
 • Semnalăm greșelile de montaj observate prin întocmirea unei liste de deficiențe
 • Urmărim remedierea defectelor înscrise în lista de deficiențe, formulăm si controlăm lista de snag
 • Organizăm teste de verificare unde este determinat prin proiect si interpretăm rezultatele
 • Asistăm la elaborarea programului de urmărire în timp a fațadei
 • Verificăm starea executată și informăm clientul asupra oricaror erori
 • Emitem proiectul as-built
CAUTĂ-NE PENTRU UN PROIECT NOU!