img-work-planning

Proiectare

Proiectare

Prin proiectarea fațadelor încă de la faza de concept oferim o predictibilitate a întregului proces de execuție și exploatare a fațadei. Serviciul de proiectare se bazează pe ani de experiența în urmărirea și controlul execuției fațadelor

  • Analizăm documentația existentă
  • Formulăm tema de proiectare, în care definim parametri estetici, tehnici și economici ai fațadei
  • Stabilim parametri caracteristici pentru sistemele de fațadă: optici, acustici, termici, toleranțe dimensionale
  • Elaborăm calcule dimensionale și detalii de principiu pentru elementele principale
  • Stabilim stereotomia fațadei în conformitate cu cerințele arhitectului
  • Dezvoltăm și detaliem tema de proiectare pentru toate fazele proiectului
  • Elaborăm proiecte tehnice pentru fațada – specificații tehnice, caiet de sarcini, liste de cantități, stereotomii, tabloul de tâmplarie
  • Proiectăm detalii de execuție – documentatii scrise (MAF), detalii travee 1/20, proiect de rezistență pentru substructură, detalii executie la scara 1/2 1/5 1/10
  • Întocmim proiecte de fabricație și instalare
  • Proiectăm BIM
CAUTĂ-NE PENTRU UN PROIECT NOU!